آزادی پدرام معینی با قرار وثیقه به شیوه موقت


ک.م.م.ک:

براساس گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، یکشنبه ۱۱ تیرماە سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت پدرام معینی ۳۸، دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی در دانشگاه تهران اهل شهرستان بانه، با تودیع قرار وثیقه وبه شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان حکومت ایران در شهر سنندج(سنه) آزاد شد.

باید اشاره کرد، نامبرده ۲۱ خرداد ماه سال جاری بدون ارایه حکم قاضی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر بانه بازداشت شده وی در طول مدت بازداشت در سلول انفرادی تحت شکنجه جهت اخز اعتراف اجباری بوده است.

لازم به ذکر است، پدرام معینی ۲ مهر ماه سال گذشته در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در تهران بازداشت شد و به بند ۲۰۹ زندان اوین در در آن شهر انتقال داده شد پس از انتقال به بند ۲۴۰ از زندان اوین با قید وثیقه یک میلیاردی و به شیوه موقت آزاد شده بود.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید