ادامه فشارها بر زندانی سیاسی نایب عسکری

ک.م.م.ک:

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، نایب عسکری، زندانی سیاسی محبوس در زندان حکومت ایران دراورمیه(ورمی) تحت فشار شدید قرار دارد.

در خبری در این خصوص اعلام شد؛ چهارشنبه ۷تیر ماه سال ۱۴۰۲خورشیدی زندانی سیاسی محکوم به اعدام بنا به درخواست اداره اطلاعات حکومت ایران در اورمیه از بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی ایران درارومیه به خوابگاه شماره ۳ این زندان منتقل کردەاند.

شایان ذکر است کە، مسئولین زندان به وی اعلام کردند که اجازه اقامت در بند دیگر زندانیان سیاسی را نداشته و علیرغم اعتراض وی را به زندان زندانیانی که سرنوشتشان نامشخص و معلق است منتقل کردند.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید