سنندج؛ احضار یک فعال کارگری به دادگاه

ک.م.م.ک:

براساس‌ گزارش‌ها، کامران ساختمانگر فعال کارگری و زندانی سابق اهل سنندج ( سنه ) جهت دفاع از اتهامات انتسابی به شعبه بازپرسی دادسرای انقلاب حکومت در آن شهر احضار شد.

براساس این گزارش، این فعال کارگری باید حداکثر ۵ روز پس از دریافت ابلاغیه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب حاضر و به دفاع از خود از بابت اتهامات اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بپردازد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید