شکنجه یک شهروند برای اقرار و اعتراف اجباری

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی یک شهروند با هویت پدرام معینی و اهل بانه که در بازداشت به سر می برد تحت شکنجه شدید برای اقرار و اعتراف اجباری می باشد.

به گفته فرزام معینی برادر پدرام معینی ، برادر وی هم اکنون در سلول انفرادی زندان اطلاعات حکومت ایران در سنندج (سنه) می باشد. وی همچنین افزود که جان برادرش در خطر می باشد .

لازم به ذکر است که پدرام معینی دانشجویی دکترای جامعه شناسی سیاسی در تهران می باشد که تا کنون دو بار توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده است.

شایان ذکر است که پدرام معینی مهر ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان حکومت ایران آزاد شده بود.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید