چهار روز گذشت و گیلان غرب همچنان در آتش می‌سوزد

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان این آتش‌سوزی از ۲۶ شهریور سال جاری از سوی نهادهای وابسته بە سپاه پاسداران بە وقوع پیوست است و همچنان جنگل‌ها و مراتع گیلان غرب در آتش شعله‌ور‌است.

جنگل‌ها و مراتع مشجر منطقە «کن کبود دهستان چلە» در بخش مرکزی و ارتفاعات گردشگری «ناودار گیلان غرب» دچار آتش‌سوزی شدە و تاکنون ادامه دارد.

برای مهار این آتش‌سوزی فعالان محیط زیستی گیلان غرب از دوستداران طبیعت دیگر شهرهای شرق کوردستان درخواست کمک نمودە بودند؛ که گروه‌های دوستدار طبیعت، فعالان و اعضای انجمن‌های زیست‌محیطی شهرستان‌های جوانرود، پاوه، روانسر و ثلاث باباجانی برای مهار آتش به کمک آن‌ها رفتند. با توجه به رسیدن کمک از شهرهای مذکور، ولی تاکنون بە علت وزش باد و صعب‌العبور بودن مسیر این آتش همچنان شعلەور است.

آمارهای ضدونقیض از سوی فرمانداری و نهادهای وابستە بە حکومت بە علت لاپوشانی موضوع در جریان است؛ اما بنا بە گفتە شاهدان عینی این میزان بیش از ۸۰۰ هکتار است.

از ابتدای سال تاکنون ۱۵ فقرە آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع گیلان غرب بە وقوع پیوست و بیش از ۸۰۰ هکتار از این جنگل‌ها و مراتع طعمە حریق شدە و بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال خسارت بە بار آوردە است.

این در حالی است کە رسانه‌ها و ارگان‌های دولتی همچنان سکوت کردە و تلاشی برای مهار آتش نمی‌کنند و امکان سرایت آتش بە منازل مردم وجود دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان