نگرانی کارگران کشت و صنعت مهاباد از هزینه‌‌های سال تحصیلی جدید

جمعیت حقوق بشر کوردستان: کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد می‌گویند درحالی‌که کمتر از یک هفته تا شروع سال جدید تحصیلی نمانده است هنوز چگونگی پرداخت معوقه‌های مزدی آن‌ها مشخص نشده است.

تعدادی از کارگران این مجتمع بیان داشتند که کارفرما در روز سه‌شنبه (۲۳ شهریورماه) طی جلسه‌ای که با گروهی از همکاران آن‌ها داشته است به‌صورت شفاهی وعده پرداخت مطالبات مزدی آنان را داده است.

مجموع کارگران کشت و صنعت مهاباد بالغ‌بر ۱۰۰ نفر است و آن‌طور که خود می‌گویند بیشتر از یک سال است که مزد و مزایای مزدی خود را دریافت نکرده‌اند.

بر طبق گزارش های جمعیت حقوق بشر کوردستان در مدت این‌یک سال، کارفرما فقط مبالغی را به‌صورت علی‌الحساب به کارگران پرداخت کرده که درمجموع با توجه به هزینه‌های بالای زندگی جوابگوی معیشت آنان نبوده است.

از قرار معلوم در جلسه روز سه‌شنبه یکی از دغدغه‌های کارگران نگرانی از نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس و ناتوانی در تأمین هزینه‌های متداول مربوط به شروع سال تحصیلی جدید بوده است.

کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد می‌گویند: باگذشت چند روز از برگزاری این جلسه هنوز سازوکار تحقق وعده کارفرما معین نشده است و این در حالی است که کمتر از یک هفته تا بازگشایی مدارس نمانده است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان