مهاباد؛ خودکشی جوان ۱۸ ساله

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ها، یک جوان ۱۸ ساله ای به نام “معین پیشرو” فرزند مجید اهل مهاباد با حلق آویز کردن خودکشی کرده وبه زندگی خودپایان داد.

بر اساس این گزارش، علت خودکشی این جوان مشخص نیست.

گفتنی است که به دلیل فقر، بیکاری، ناامیدی و فشاری که جمهوری اسلامی به مردم و ساکنین کوردستان وارد می کند، مانع از رسیدن هر نوع نور امید به زندگی مردم شده و رسیدن به آرزوهایشان را محال می بینند، لذا در چنین شرایطی جوانان کم تجربه دست به خودکشی می زنند.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید