آزادی موقت فرهاد شیخی از ندامتگاه حکومت ایران در شهر کرج

ک.م.م.ک:
سه شنبه ۲۳ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند به نام, فرهاد شیخی از اعضای سابق اتحادیه آزاد کارگران و فعال کارگری اهل شهر سقز از سوی نهادهای حقوقی حکومت ایران در دادسرای هشتگرد پس از تفهیم اتهام، با قرار کفالت و به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان حکومت ایران در شهر کرج آزاد شد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید