حکم ٥ سال حبس هنرمندی ایلامی در دادگاە تجدیدنظر تهران تایید شد

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، شعبە دادگاە تجدیدنظر تهران حکم ٥ سال حبس ساسان چمن‌آرا هنرمند ٣٣ سالە اهل ایلام را عینا تایید و بە وی ابلاغ گردیدە است.

شایان ذکر است، این هنرمند کورد در ١٥ مهرماە سال گذشتە در جریان انقلاب آزادی زن توسط نیروهای امنیتی ایران در تهران بازداشت و جهت بازجویی بە بازداشتگاە امنیتی در زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی بە زندان تهران بزرگ انتقال دادە شد.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید