جمعیت حقوق بشر کوردستان
حکم زندانسلایدر

حکم ٥ سال حبس هنرمندی ایلامی در دادگاە تجدیدنظر تهران تایید شد

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، شعبە دادگاە تجدیدنظر تهران حکم ٥ سال حبس ساسان چمن‌آرا هنرمند ٣٣ سالە اهل ایلام را عینا تایید و بە وی ابلاغ گردیدە است.

شایان ذکر است، این هنرمند کورد در ١٥ مهرماە سال گذشتە در جریان انقلاب آزادی زن توسط نیروهای امنیتی ایران در تهران بازداشت و جهت بازجویی بە بازداشتگاە امنیتی در زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی بە زندان تهران بزرگ انتقال دادە شد.
ف.ر

Related posts

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان حکومتی ایران در کرماشان

Rahim Kholafai

کرج؛ انتقال دو شهروند به انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

Rahim Kholafai

بازداشت سعید شیرزاد توسط نیروهای امنیتی در قروە

Bilal Enferadi