خودکشی یک دختر ١٩ سالە بدلیل مخالفت خانوادە با ازدواج


ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌ها، شنبە ٢٠ خردادماە ١٤٠١ خورشیدی، یک دختر جوان با هویت دریا هوشنگی اهل روستای تودارروتە از توابع کلاترزان سنندج ” سنە ” از طریق حلق آویزکردن اقدام بە خودکشی کرد و بە زندگی خود پایان داد.

براساس این گزارش، دلیل خودکشی دریا هوشنگی مخالفت خانوادە با ازدواج وی با پسر مورد علاقە‌اش اعلام شدە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید