بازداشت بیش از ۲۰ تن از اعضای خانواده قربانیان جنبش ژن ژیان ئازادی

ک.م.م.ک:

جمعه ۱۹ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، بیش از ۲۰ تن از اعضای خانواده قربانیان جنبش، ژن ژیان ئازادی در مسیر بازگشت از آرامگاە آیچی شهر سقز، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده و به مکانی نامعلوم انتقال داده شدند.

اعضای خانوادە جان باختگان راە آزادی و مادران آشتی کە برای اعلام همبستگی با جان باختگان شهر سقز بر سر مزار آنها جمع شدە و پیمان تازە کردند، در راە برگشت بە وسیلە ۲ مینی بوس، توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران ربودە شدە و بەمکان نامعلومی منتقل شدند.

براساس گزارشات، هویت بخشی از بازداشت شدگان به شرح زیر می باشد،
دایە شەریفە مادر رامین حسین پناهی،خواهر شادمان احمدی با خانوادە،خواهران و برادران ارام حبیبی، دلنیا بهمنی خواهر شاهو، خواهر ابراهیم لطف الهی، صدیق بهمنی پدر شاهو بهمنی با خانوادە،حیاط مادر مومن زندکریمی با خانوادە، حسن امینی برادر محمد امینی با مادرو خانوادە،کیا مرادی ، یونا مرادی فرزندان کوسار منبری 16 / 6 سالە، خواهران داریوش علیزادە، کوسار ، هانا ، باران 12  سالە ، منبری، احمد رحیمی پدر یحیی رحیمی، عبدول رحمان نصری با خانوادە، هاشم ساعدی پدر سارینا ساعدی، مائدە نصری : خواهر متین نصری، رانندە مینی بوس جمال ، جمیل.

لازم به ذکر است، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از شرایط و محل نگهداری بازداشت شده گان در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید