مریوان؛ یک شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

ک.م.م.ک:
چهارشنبە ۱۷ خرداد ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند اهل روستای تنگیسر و ساکن مریوان با هویت آرش شریفی توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس گزارش، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحە احتمالی علیە این شهروند، اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید