زخمی شدن ۴ کولبر نوجوان در نوار مرزی نوسود

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۱۵ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، چهار کولبر به نامهای، سوران دانشی ۲۰ ساله و علی حسینی ۱۷ ساله اهل روستای بلبران از توابع شهرستان پاوه، شوان(فامیلی نامشخص) ۳۵ ساله و کاوان حسینی ۱۸ ساله، اهل روستای دشه از توابع پاوه با شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران به شدت مجروح شدند.

بنابر گزارشات، علی حسینی از ناحیه پا کاوان حسینی از ناحیه پشت و کمر، سوران دانشی و شوان از ناحیه لگن به شدت مجروح شده، جهت درمان به یکی از مراکز درمانی در شهر حلبچه واقع در اقلیم کوردستان انتقال داده شده اند.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید