محکومیت یک شهروند به حبس و جزای نقدی

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی یک شهروند با هویت فریدون نبی ، ۲۱ ساله و اهل پیرانشهر(پیرانشار) توسط دادگاه انقلاب حکومت ایران در مهاباد و شعبه ۱۰۲ کیفری حکومت ایران در پیرانشهر به اتهامات” اجتماع و تبانی “،” عضویت در یکی از احزاب کورد اوپوزیسیون حکومت ایران “و ” تبلیغ علیه نظام ” به ۴۳ ماه حبس و ۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

لازم به ذکر است که فریدون نبی آبان سال گذشته در جریان اعتراضات و اعتصابات مردمی به قتل حکومتی ژینا در پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در این شهر بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و در نهایت اردیبهشت سال جاری با تودیع قرار وثیقه سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

شایان ذکر است که فریدون نبی به جای برادرش فردین نبی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در پیرانشهر به صورت گروگان گیرانه بازداشت شده بود.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید