تداوم و شعله‌ور شدن آتش در جنگل‌ها و مراتع گیلان غرب

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز ۲۶ شهریور ۹۵ آتش‌سوزی وسیعی در جنگل‌ها و مراتع گیلان غرب بە وقوع پیوسته است.

در این راستا مدافعان محیط‌زیست و نیروهای مردمی برای مهار آتش به منطقه مزبور رفته‌اند.

یکی از شاهدان عینی در این خصوص اعلام کردند کە برای کمک بە تن سوختە درختان بلوط نیاز بە کمک بیشتر است و از مردم و فعالان محیط زیستی درخواست مساعدت نموده و دارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان