آبدانان؛ مجروح شدن بیش از ۲۵ تن از شهروندان توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران

ک.م.م.ک:

پنج شنبه ۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر حکومت ایران در جریان تجمعات اعتراضی شهروندان در شهر آبدانان ، بیش از ۲۵ تن از شهروندان به شدت مجروح کردند.

بنابرگزارشات دریافتی، تجمعات اعتراضی شهروندان در شهر آبدانان در چارچوب قتل حکومتی، یک شهروند با هویت بامشاد سلیمانی آغاز شده و با برخورد شدید از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت ایران روبه‌رو شده است.

باید اشاره کرد، تعداد زیادی از شهروندان در جریان سرکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران دچار جراحت بسیاری شده اند که به دلیل جو شدید امنیتی از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کرده اند.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید