یک فعال کارگری در سنندج به طور موقت آزاد شد

ک.م.م.ک:

روز چهارشنبه تاریخ۱۰م خرداد ماه سال۱۴۰۲ی خورشیدی، یک فعال کارگری به نام اقبال شعبانی اهل سنندج با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل بازجویی از زندان حکومت ایران در این شهر آزاد شد.

گفتنی است این شهروند روز جمعه ۳۰م اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه حکومت ایران در سنندج(سنه) انتقال داده شد، و در تاریخ ۹م خردادماه پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان حکومت ایران در این شهر منتقل گردید.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید