سنندج؛ بازداشت مختار منبری توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:
دوشنبه ۸ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند به نام مختار منبری ۳۲ساله اهل روستایی نیر از توابع سنندج، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در آن شهر بازداشت شد.

بنابر گزارشات، نامبرده پس از بازداشت به مکانی نامعلوم انتقال داده شد و هیچ اطلاعی از شرایط و دلیل بازداشت وی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید