پرهام پروری در زندان اوین در وضعیت وخیمی بسر میبرد

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۳م خرداد ماه سال۱۴۰۲ی خورشیدی، جوان ۲۵ ساله‌ی سقزی قهرمان شنای ایران، پرهام پروری در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی که در تهران بازداشت شده بود و در آبان ماه سال گذشته وی را به‌ محاربه و…. متهم کرده‌ بودند، کماکان پس از گذشت ۸ ماه در زندان اوین در وضعیتی وخیم و بلاتکلیف است.

شايان ذکر است که، نامبرده در حدود ۲۰ کیلو وزن کم کرده است و با بی خوابی شدید دست وپنجه نرم می‌کند و از لحاظ تندرستی وضعیتش وخیم است.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید