اعتراض شهروندان ساکن در مسکن مهر روانسر از مسئولین اداره برق

جمعیت حقوق بشر كوردستان: با توجه به جمعیت بالای مردم ساکن در مسکن مهر در شهر روانسر و رفت‌وآمد زیاد مردم در این منطقه، اما خبری از لامپ روشنایی معابر در این قسمت نیست. به گفته ساکنان واقع در مسکن مهر روانسر، تابه‌حال چندین بار به مسئولین درخواست حل این مشکل را داده‌اند اما متأسفانه هیچ‌کدام از مسئولین مربوطه هیچ اقدامی نکرده‌اند.

یکی از ساکنان این محلە اعلام کرد کە بە علت رانت‌خواری و اختلاس‌های فراوان در این ساختمان‌ها هنوز مشکلات و معایب آن بە طور کامل رفع نشدە است.

شایان‌ذکر است در این راستا  شهروندان شهرستان جوانرود نیز بە علت اختلاس مدیران بخش مسکن مهر، هنوز چشم در راە تحویل واحدها می‌باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان