چهار زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند

ک.م.م.ک:

جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱٤۰۲ خورشیدی، چهار زندانی با نامهای سعید گراوند، شهاب گراوند، صمد گراوند و حسین گراوند اهل کوهدشت استان لورستان که بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شدند.

بر اساس گزارش، همسر سعید گراوند در ویدیویی از مردم خواسته مقابل زندان جهت توقف اجرای احکام زندانیان محکوم به اعدام دست به تجمع اعتراضی بزنند.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید