یک شهروند در دیولان بازداشت شد

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش رسیدە بە مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، یکشنبە ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروندن اهل دیولان بە نام آرمان نصیرپور ۲۷ سالە توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

لازم بە ذکر است کە، شهروند مذکور بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدەاست.

شایان ذکر است کە، تا لحظە تهیە ونشر این خبر از سرنوشت و محل نگهداری نامبردە اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید