جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتبانک زندانیان سیاسیبانک زندانیان سیاسی و اعدامسلایدرسیاسیفعال حقوق بشرمحکوم بە زندان

احمد حائری بازداشت و جهت اجرای حکم روانە زندان شد

ک.م.م.ک:

پنجشنبە ۲۱ اردیبهشت احمد رضا حائری فعل سیاسی، و حقوق بشر و از زندانیان سیاسی سابق توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت و جهت اجرای حکم ۲ سال زندان تعزیری بە زندان اوین منتقل شد.

بر اساس گزارش، احمد حائری شهروند اهل ایلام پیشتر در پروند موسوم بە پنج شنبە سیاە اوین از سوی قاضی صلواتی بە ۲۴ ماە زندان تعزیری محکوم شدە بود.

لازم بە ذکر است کە، پنج‌شنبه سیاه اوین به روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ اشاره دارد که گارد ویژه به بهانه بازرسی بند ۳۵۰ زندان اوین با هجوم به زندانیان سیاسی، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و موجب زخمی شدن، انتقال به انفرادی و تبعید و پرونده سازی برای تعداد زیادی از زندانیان شد. در پی این رویداد، خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، تجمعاتی را در مقابل مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور برگزار کردند.
م.ه  

Related posts

مریوان: بازداشت یک شهروند از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران

مهاباد / خودكشى يك جوان

نامه‌ای سرگشاده کمال احمدنژاد، زندانی سیاسی محکوم به اعدام