جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربیانیەسلایدرمدرسە حقوق بشرموضوعات خاص

لکه‌‌ای ننگین بر پیشانی حقوق بشر جهانی

ک.م.م.ک:

طبق گزارشات اعلان شده توسط خبرگزاری‌های جهانی مشخص شد که، علی بحرینی سفیر ونماینده‌ی دائمی جمهوری اعدامی اسلامی در سازمان ملل به‌ عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر این سازمان برگزیده شد.

ما به عنوان جمعیت حقوق بشر کوردستان که سال‌های مدیدی است که علیه دیکتاتوریت، استعمارگری، نژادپرستی و محافظه کاری و پايمال کردن همه‌ی فعالیت‌های ضد حقوق بشری ایستاده‌ایم و برای بهبود آن تلاش می‌کنیم، و مفتخریم که متعلق به ملتی هستیم‌ که‌از مسیر و زنجیرەی انسانیت منحرف نشده و عدول نکردەاست، این عمل ننگین و فجيع سازمان ملل را محکوم کرده و از تمامی آزادیخواهان و ملل‌ جهان خواستاریم که در برابر انتخاب يک حکومت تروریستی ونماینده آن به عنوان رئیس مجمع اجتماع شورای حقوق بشر ایستادگی کرده و این اقدام غير انسانی را محکوم نموده و عاملان و رای دهندگان این پر‌وسه را رسوا کنند.

بسی جای تعجب است که، هنوز انقلاب زن، زندگی، آزادی در جریان است، جمهوری اسلامی اعدامی و تروریست پرور بيش از ۵۰۰ نفر را در جلوی دوربین‌های خبرنگاران کشتە و هزاران نفر دیگر را نابينا و نقض عضو کرده، و بيش از ۵۰۰ نفر را نیز در مقابل دیدگان جهانی در خیابان‌ها کشته‌ و هزاران نفر دیگر را به سياه چالهای مخوفش انداخته و در در‌ون این بنام زندان‌ها به‌ زندانيان تجاوز می‌کنند، و زندانیان مظلوم برای حفظ آبرویشان دست به خودکشی می‌زنند، در همین چند روز اخیر چندین کس را به نام توهین به مقدسات جمهوری اسلامی اعدام نموده. از اوایل سال ۱۴۰۲ی خورشیدی تا کنون روزانه چندین نفر اعدام گردیده‌اند،
سازمان ملل متحد چگونه به خود اجازه می‌دهد پشتيبان تروریسم باشد و نماینده‌ی حکومتی ایدئولوژیک و تندرو را به رياست مجمع شورای حقوق بشر این سازمان برگزیند.

بدون شک چنین سازشها و مذاکرات پشت پرده‌‌های محرمانه و مجرمانه باعث رونق و گسترش و دست اندازیهای اختاپوس مابانه‌ی تروریزم دولتی جمهوری اسلامی در جهان و بخصوص در خاورمیانه رونق بگيرد و شعارهای زیبای حقوق بشری و فعالیت‌های آزادیخواهان در این راستای و ملل‌ و اقوام زیر دست و تحت ستم به سرابی بدل شوند وقلدری و ارعاب و وحشت و گرسنگی بشدت گسترش‌ یابد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ع – ر

Related posts

آزادی یک شهروند با تودیع قرار وثیقه

Bilal Enferadi

مجروح شدن چهار شهروند حین کۆڵبەری

شلیک نیروهای نظانی ایران به کشته شدن یک کولبر انجامید