ایران تعهدات حقوق بشری خود را انجام نمی دهد

ایران تعهدات حقوق بشری خود را انجام نمی دهد
بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل زید رعد الحسین، جمهوری اسلامی ‌ ایران را به عدم همکاری با این سازمان و خودداری از بهبود حقوق بشر در ایران متهم کرد.

رعدحسین در سی و سومین نشست عمومی شورای حقوق بشر در روز سه‌شنبه، ۲۳ شهریور (۱۳ سپتامبر) بە سخنرانی در این مورد پرداختە و رویکرد چندین کشور شامل ایران در پیوند با وضعیت حقوق بشر در کشورهای‌شان را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین ذکر کردە است که کشورهای ایران، کره شمالی، سوریه، اریتره و بلاروس و اسرائیل هموارە در تلاش هستند مانع فعالیت ها و بازرسی های بازرسان این سازمان شوند.

شورای حقوق سازمان بشر سازمان ملل از ۴٧ کشور تشکیل یافته که به طور ادواری به عضویت این نهاد انتخاب می‌شوند. هدف این سازمان تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در سراسر جهان و تلاش برای رفع نواقص موجود است.

زید رعدحسین در سال ٢٠١۴ به ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان