بازداشت فاطمه مقصودی مادر ادریس فقهی‌ در اورمیه

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه تاریخ ۱۹م اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، یک شهروند بنام “فاطمه مقصودی” مادر یکی از اعضای(پژاک)حزب حيات آزاد کوردستان که حدود ۲۱ ماه قبل توسط نیروهای (ساس) سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران بازداشت شد و عمدا وبا ناديده گرفتن قوانین بین‌المللی و شهروندی وی را ناپديد کردند، مادر زجرکشیده‌اش جهت‌ اعتراض به این ناپديد سازی قهری در مقابل سازمان تروریستی اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان اورمیه( ورمێ )دست به تحصن زده بود که بازداشتش کردند و اطلاعات دقیقی در مورد وی در دسترس نیست.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید