کرماشان؛ کشتە شدن نگهبان سد چنگران بر اثر انفجار خمپارە

ک.م.م.ک:

سەشنبە ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشیدی، در محل درب ورودی سد چنگران از توابع ازگلە ثلاث باباجانی کرماشان، یک خمپارە بەجا ماندە از دوران جنگ ٨ سالە ایران و عراق، منفجر شدە کە باعث کشتە شدن نگهبان سد بە نام عزیز مراد شمس تولابی ۴۳ سالە و اهل سرپل ذهاب می شود.

بر اساس گزارش، عزیز مراد شمس کە بە عنوان کارمند شرکت آب نیرو در حین خدمت بودە، بر اثر انفجار از ناحیە شکم، صورت و سایر اعضای بدن بە شدت مجروع شدە کە بە دلیل شدت جراحات در یکی از درمانگاەهای نزدیک بە محل حادثە جان می بازد.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە ونشر این خبر از دلایل انفجار این خمپارە اطلاع قابل توضیحی بدست نیامدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید