احضار سیاوش حیاتی بە دادگاە حهت اجرای حکم حبس

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشیدی، جمعیت حقوق بشر کوردستان مطلع گردید کە، سیاوش حیاتی از اعضای رهبری جبهە متحد کورد و سخنگوی مجمع مشورتی فعالین مدنی یارسان جهت اجرای حکم حبس، بە شعبە یکم دادگاە کیفری رژیم ایران در شهر شاباد(اسلام آباد غرب)١ احضار شد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۵ دادگاه انقلاب ایران در کرماشان مستقر در اسلام‌آباد غرب صادر و پیشتر به نامبردە ابلاغ شده، وی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

سیاوش حیاتی، سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در تاریخ ۱ مهرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در کرماشان بازداشت و در تاریخ ۱۶ مهرماه با تودیع قرار کفالت از زندان حکومت ایران موسوم بە دیزل آباد، آزاد شده بود.

لازم بە ذکر است کە، سیاوش حیاتی پیشتر نیز سابقه احضار و بازداشت به مراجع قضایی و امنیتی دارد.
م.ە

١پ.ن: جمعیت حقوق بشر کوردستان هیچ یک از اسامی شاباد و اسلام آباد غرب را در مورد این شهر کوردستانی بە رسمیت نمی شناسد.

دیدگاهتان را بنویسید