رفیق سلیم فعال گارکری در خطر اعدام قرار دارد

ک.م.م.ک:

شنبە ۱۶ اردیبهشت ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، جمعیت حقوق بشر کوردستان مطلع گردید کە، رفیق سلیمی فعال مدنی و کارگری اهل سنندج(سنە) از سوی دستگاە قضایی رژیم ایران بە فساد فی الارض محکوم شدە است.

بر اساس گزارش، رفیق سلیمی از سوی دادگاە انقلاب و عمومی ایران در سنندج بە اتهام ” تشکیل گروهای غیر قانونی و اقدام علیە امنیت ملی”  دادگاهی و بە فساد فی الارض محکوم شدە است.

لازم بە ذکر است کە، در نشست دادگاهی، رفیق سلیمی تمامی اتهامات مطروحە علیە خود را رد کردە اما سیستم قضایی ایران در راستای سرکوب فعالین مدنی کارگری و سیاسی قصد اعدام این شهروند را دارد.

رفیق سلیمی فعال نام آشنای اهل سنندج در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱ خورشیدی، توسط نیروهای امنتی بازداشت و پس از مراحل بازجویی در ادارە اطلاعات بەزندان مرکزی رژیم در سنندج منتق شد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید