حکم اعدام دو شهروند در سلماس اجرا شد

ک.م.م.ک:
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲خورشیدی،حکم اعدام دو شهروند زندانی با هویت صلاح الدین مجیدی و عبدالله خان محمدی اهل روستای ” هفتوان” ار توابع سلماس در زندان حکومت ایران در این شهر به اجرا در آمد.

لازم به ذکر است که این شهروندان به اتهام مرتبط با جرائم مواد مخدر حدود سه سال پیش از سوی دستگاه های قضایی حکومت ایران به اعدام محکوم شده بودند.

شایان ذکر است که این شهروندان دو روز پیش جهت اجرای حکم اعدامشان به سلول انفرادی زندان حکومت ایران در سلماس منتقل شده بودند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید