صدور احکامی سنگین برای یک روحانی سنی مذهب

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۱۳م اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، یک روحانی اهل سنت بنام “صابر خدامرادی” فعال مذهبی و امام جماعت شهرک قوخ(قه‌وه‌خ) از توابع شهرستان سقز پس‌از احضار و محاکمه‌ در دادگاه ویژه روحانیت در همدان طی سه مرحله‌ی مختلف، طی دادنامەای به اتهام فعالیت تبلیغی علیه حکومت جمهوری اسلامی ، بە ۷ ماه حبس تعزیری و ۷۲ ضربه شلاق محکوم شد.

شایان ذکر است که، نامبردە در ۱۳ آذر ۱٤۰۱، دوم بهمن و ششم اردیبهشت ۱۴۰۲ بە دادگاە ویژە روحانیت در همدان احظار شدە بود.

به‌ گزارش کمپین دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مدنی این احکام صادره برای این روحانی اهل سنت لازم الاجرا می‌باشند.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید