محکوميت یک شهروند به۲ سال حبس در بوکان

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی یک شهروند به نام, ابراهیم جانه فرد اهل روستای رحیم خان از توابع شهرستان بوکان، از سوی شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری حکومت ایران در شهر بوکان، به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستان به ۲ سال حبس محکوم گردید.

بنابر گزارشات؛ نامبرده سال گذشته پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران، بازداشت شده پس از اتمام دوره بازجویی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی، از زندان حکومت ایران در آن شهر آزاد شده بود.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید