پیرانشهر؛ یک نوجوان اهل این شهرستان خودکشی کرد

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۳م اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، شهروندی به نام “سیاوش استادعلی” در پیرانشهر با حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد.

بر اساس این گزارش، علت حلق آویز شدن، مشکلات اجتماعی اعلام شده است، اما هنوز روشن نیست مشکل واقعی سياوش استادعلی چه بوده وچرا خودکشی کرده است.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید