تداوم اعتصاب غذای شه‌وگار محمدی در کمپ موغلای ترکیه

ک.م.م.ک:

روز پنجشنبه ۳۱م‌ فروردين ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، بنابر گزارش های دریافتی از یک منبع آگاه در اردوگاه موغلا، حسین منبری و همسرش شه‌وگار محمدی در جریان تظاهرات اعتراضی مردمی به دلیل آزار و اذیت، تهدید و دستگیری نیروهای سرکوبگر ایران مجبور به ترک وطن شدند اولین کشورترکیه بود که رسيدند با حقه وکلکهاییکه توسط وزارتخارجه ایران وترکیه سرهم کردند و زد و بندی که با هم دارند، توسط کسانی که خود را پلیس ترکیه معرفی کردند دستگیر و به کمپ موغلا که به اخراج مهاجران اختصاص دارد منتقل شدند و پنج ماه است که بدون دلیل و بدون حکم عادلانه دادگاه در بازداشت به سر می برند.

لازم به ذکر است که آنها به دلیل عدم رسیدگی و پاسخگویی دست به اعتصاب غذا زده اند، و در شرایطی بسیار وخيم بسر می‌برند.

شایان ذکر است شه‌وگار محمدی بیمار است و نیاز به پزشک و دارو دارد که از این خدمات محروم شده و به وی رسیدگی نمی‌شود.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید