نیروهای سرکوبگر ایران یک شهروند بوکانی را ربودند

ک.م.م.ک:

شنبه ۲۶م فروردین ماه ۱۴۰۲ی خورشیدی، شهروندی بنام کاوه صالحی فرزند احمد متاهل و دارای یک فرزند دختر واهل شهرستان بوکان در مسير حرکت از مراغه به‌سوی هشترود پس از متوقف کردن اتومبیلش درمقابل چشمان خانواده و ديگران وی را ربودند و به مکانی نامعلوم انتقال دادند.

لازم به یادآوری است که، تا لحظه نگارش این خبر از علت ربایش واتهامات مطروحه ومحل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

ع. ر

دیدگاهتان را بنویسید