تحصن کارگران کارخانه سیمان ایلام

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز یک‌شنبه ۲۱ شهریورماه سال ۱۳۹۵ کارگران کارخانه سیمان ایلام در شرق کوردستان از وضعیت کار خویش ناراضی و دست بە اعتصاب زده‌اند ، این کارگران خواستار پاسخگویی بە خواسته‌های برحق خویش هستند.

شایان‌ذکر است کە کارگران این کارخانه بە علت وضعیت نابسامان کاری و پرداخت نشدن حق‌الزحمه و کاهش دستمزدهایشان اقدام به اعتصاب نمودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان