سرنوشت نامعلوم هێمن شاهی از بازداشت شدەگان خیزش سراسری

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ خورشیدی، خانوادە هێمن شاهی از بازداشت شدگان شهر اشنویە(شنۆ) اعلام کردندکە: بیش از یک ماە است کە از محل نگهداری و سرنوشت فرزندشان بی اطلاع هستند.

بر اساس گزارش، دوشنبە ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ جلسە دادگاهی این شهروند در شعبە ۳ دادگاە انقلاب ایران در اورمیە برگزار و وی با اتهام جدید “همکاری با یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت ایران” روبروشد.
از آن زمان تاکنون از سوی مسئولین زندان رژیم ایران در اورمیە بە خانوادە وی اعلام شدە کە از این پس برای ملاقات فرزندشان بە این زندان مراجعە نکنند.

بی اطلاعی خانوادە این شهروند در حالی است کە پیشتر وی در شعبە ۱۰۴ دادگاە کیفری ایران در اورمیە بە اتهام “خسارت بە اماکن دولتی بانک رفاە و سپە” دادگاهی و تحت فشار بە اعتراف اجباری بود.
لازم بە ذکر است کە، هێمن شاهی هیچ یک از اتهامات واهی را نپذیرفتە است.
هێمن(کاروان شاهی) متاهل ودارای یک فرزند سە ماهە است و چندی پیش پدرش را از دست دادە و تنها نان آور خانوادە بودە کە در مهرماە ۱۴۰۱ در جریان انقلاب ژن ژیان آزادی توسط نیروهای امنیتی ربودە شدە و در زندان مرکزی ایران در اورمیە نگهداری میشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید