صدور حکم اعدام و حبس براى ۶ جوان كورد

يك جوان كورد اهل شهر بوكان به اتهام قتل فردى وابسته به نيروهاى امنيتى به اعدام محكوم شد و ۵ جوان دیگر کورد در این رابطە به احکام طویل‌المدت محكوم شدند.

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان: ۶ نفر از اهالى روستاى گامیشلو در حومه آله شين بوكان در شرق کوردستان، از دو سال پيش به اتهام قتل  یکی از نيروهاى امنيتى  جمهوری اسلامى ایران بازداشت شدند ، يكى از این افراد به اعدام و ۵ نفر دیگر که آن‌ها نيز از اهالى اين روستا می‌باشند به اتهام همكارى در قتل اين مأمور حكومتى، هرکدام به ۱۵ سال زندان محكوم گرديدند.

بر اساس اين خبر مقتول «هاشم زينالى» يكى از مأمورين سپاه پاسداران بوده كه كمال احمدی‌نژاد، هلمت عبداللهی، سليمان كوردى، ميلاد عبدى، سعيد سياهى و مصطفى طاها زاده بە اتهام قتل وی بە احکام سنگین محکوم شدند.

لازم به ذكر است كه تعدادی از اين افراد فوق دو سال پیش دستگیر شدند و در زمان دستگيرى زير ۱۸ سال سن داشته‌اند. همچنین گزارش رسیدە است کە به مدت دو سال زير شكنجه و زندانى اداره اطلاعات بوده‌اند و خانواده‌های آن‌ها از محل نگهداری آن‌ها اطلاعى نداشته است. در همين رابطه ۳ نفر ديگر نيز از همين روستا دستگیرشده و به جریمه‌های سنگين و بی‌اساس محکوم‌شده‌اند كه اين اسامى را سيروان فرزين، محمد شريف پور و تاعى رحيمى. اعلام کرده‌اند.

در اينجا لازم است گفته شود سيستم اطلاعاتی و قضايى حكومت اسلامى ايران در جهت دامن زدن بە سرکوب هر چە بیشتر، اين پرونده‌ها را سياسى كرده و راه انتقام را هموار نموده و موجب ناآرامى و تشويش جامعه شرق كوردستان شده است؛ و موجبات كشاندن جوانان كورد به طناب دار را فراهم می‌کند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان