مهسا احمدی توسط نیروهای امنیتی ربودە شد

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ خورشیدی، مهسا احمدی نامزد حامد سلحشور از جان باختگان انقلاب ژن ژیان آزادی در ایذە، توسط مامورین امنیتی حکومت ایران ربودە شد.

بر اساس اظهارات خواهر حامد سلحشور: مهسا احمدی، در راە بازگشت از مراسم تولد رضا شریعتی دیگر جانباختە اهل ایذە، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

لازم بە ذکر است کە، از سرنوشت مهسا احمدی اطلاعی در دست نیست.

حامد سلحشور جوان ۲۲ ساله اهل ایذه که در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران توسط نیروهای حکومتی کشته شد. وی از جمله معترضانی است که به گفته خانواده‌اش، در دوران بازداشت کشته شده‌است.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید