رستم اركیا زندانی سیاسی کورد ده سال بدون مرخصی

رستم ارکیا سیاسی کورد، از اهالی ماکو که هم‌اکنون دهمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان یزد سپری می‌کند، همچنان از حق مرخصی محروم است

جمعیت حقوق بشر کوردستان: بنا به خبرهای منتشره، رستم ارکیا، زندانی سیاسی محکوم‌به ۲۰ سال حبس، از ده سال پیش همچنان محروم از حق مرخصی در بازداشت و زندان به سر برده و هم‌اکنون در زندان یزد در تبعید به سر می‌برد.

وی‌ روز یازدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۸۵ خورشیدی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بلافاصله به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران ایران در شهر ارومیه منتقل ‌شد. بازجویان امنیتی ایران، نامبرده را به مدت نزدیک به ۳ ماه تحت‌فشار مداوم و شکنجه شدید جهت اخذ اعترافات قراردادند.

رستم ارکیا در روز ۵ آذرماه سال ۱۳۸۷ خورشیدی، در دادگاه انقلاب شهرستان خوی به ریاست قاضی نوروزی به اتهام «محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب کوردی» به اعدام محکوم گردید. این حکم در روز ۷ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ در دادگاه تجدید‌نظر ارومیه از سوی شعبه‌ی یکم دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان همراه با تبعید به زندان یزد تقلیل یافته و‌ رستم ارکیا، در خردادماه سال ۱۳۸۹ به زندان یزد تبعید شد.

نماینده دادستان ارومیه، پس از صدور حکم ۱۰ سال حبس، به این حکم اعتراض کرده و خواستار تشدید حکم ‌شد. درنتیجه در روز ۲۷ اسفندماه سال ۱۳۸۸ خورشیدی، حکم این زندانی از ۱۰ سال به ۲۰ سال زندان افزایش داده شد.

رستم ارکیا در اوایل تبعید به علت عدم تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عادی، با تعدادی از زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند که پس از شش روز با موافقت مقامات برای تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان عادی این اعتصاب پایان یافت.

این زندانی سیاسی در طول مراحل قضایی از حق داشتن وکیل مدافع محروم بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان