انجمن جهانی پزشکی محرومیت زندانیان سیاسی ایران از خدمات درمانی را محکوم کرد

 انجمن جهانی پزشکان در نامه ای به خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران، استفاده این کشور از محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از خدمات درمانی به عنوان شکلی از «شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری» را محکوم کرد.

این سازمان تاکید کرد محرومیت رسیدگی پزشکی بیانگر رفتار نادرست بوده و می‌تواند بعضا به شکلی از شکنجه، رفتار بی رحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز تبدیل شود که به روشنی تحت قوانین بین المللی حقوق بشر، ممنوع اعلام شده است.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان رئیس انجمن جهانی پزشکان در نامه ای به علی خامنه ای با اشاره به گزارش مفصل سازمان عفو بین الملل، محرومیت زندانیان سیاسی وعقیدتی از درمان به عنوان شکلی از «مجازات اضافی و گرفتن اعتراف اجباری» را محکوم کرد.
مایکل مارموت در این‌باره می‌نویسد: “عمیقا نگران مواردی هستیم که در این گزارش ذکر شده است و مایلیم به شما [رهبر ایران] یاد آوری کنیم که حکومت اسلامی ایران کنوانسیون‌های بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را امضا کرده و بدینوسیله متعهد به اجرای مفاد آن شامل ماده ۱۲ حق هر شهروند از برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت روحی و جسمی است.”

آقای مارموت در این نامه تاکید کرده است که حق دسترسی به خدمات پزشکی از «حقوق کلیدی بشر» بوده و بر اساس قوانین بین المللی نبایستی در مقوله زندان تحت تاثیر منفی قرار گیرد. قوانین سازمان ملل برای درمان زندانیان می‌گوید: «زندانیان بایستی از همان استانداردهای خدمات درمانی برخوردار شوند که برای بقیه افراد جامعه فراهم است، و هم‌چنین بایستی به خدمات درمانی ضروری به صورت رایگان و بدون هیچ تبعیضی براساس وضعیت حقوقی‌شان دسترسی داشته باشند.»

وی ادامه می‌دهد: “محرومیت رسیدگی پزشکی بیانگر رفتار نادرست بوده و می‌تواند بعضا به شکلی از شکنجه، رفتار بی رحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز تبدیل شود که به روشنی تحت قوانین بین المللی حقوق بشر، ممنوع اعلام شده است.”
مایکل مارموت اکیدا از مقامات ایران خواست محرومیت پزشکی به عنوان نوعی مجازات را متوقف کرده و اطمینان دهند ماموران امنیتی و زندان که مظنون به محرومیت عمدی زندانیان از این مراقبت‌ها هستند را تحت پیگرد قرار داده و در صورت وجود مدارک ، آن‌ها مورد محاکمه قرار گیرند.

انجمن جهانی پزشکی با اظهارامیدواری از این که رهبر ایران قدم‌های مثبتی در این زمینه اتخاد خواهد کرد در پایان هم‌چنین خواستار اطمینان دادن این مقام در مورد مرخصی پزشکی زندانیان بیمار و جلوگیری از سهل انگاری و چشم‌پوشی این موارد توسط مقامات غیر پزشکی شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان