آغاز به کار مدارس همراه با حمله شیمیای به مدارس در شهر محمدیار نغده

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، همزمان با شروع به کار مدارس در سال جدید، مدرسه ۲۲ بهمن شهر محمدیار از توابع شهرستان نقده هدف حمله بیولوژیکی (شیمیای )قرار گرفت.

براساس گزارشات دریافتی؛ تعداد زیادی از دانش آموزان به دلیل مسمومیت ناشی از حمله شیمیای همینک به یکی از مراکز درمانی جهت رسیدی پزشکی انتقال داده شده اند.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید