تغییر حبس محکومیت یک فعال کارگری در دادگاه تجدید نظر حکومت ایران

ک.م.م.ک :

بر اساس گزارش های دریافتی یک فعال کارگری اهل سنندج(سنه) با هویت خبات شکیبا حکم محکومیت حبس وی در دادگاه تجدید نظر حکومت ایران در سنندج (سنه) از دو سال به ۳۰ ماه تغییر کرد.

لازم به ذکر است که این فعال کارگری پیش تر به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد اوپوزیسیون حکومت ایران ” از سوی شعبه دادگاه انقلاب حکومت ایران در سنندج(سنه) به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

شایان ذکر است که خبات شکیبا بهمن ماه سال ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و اسفند ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید