پاوه؛ بر اثر شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر هنرمند ‌پاوه‌ای بینایی یک چشم خود را از دست داد

ک.م.م.ک:

جمعه تاریخ ۱۱م فروردین ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، بنا بر گزارشات يک هنرمند اهل‌ شهرستان پاوە بنام “فیروز میرانی ” در جریان اعتراضات عمومی درتاریخ ۹م آذرماه سال گذشته براثر شلیک مستقیم وسیستماتیک نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی فیروز میرانی از ناحیه‌ی سروچشم مجروح می‌شود و بیم بازداشت و حکم‌های ناعادلانه و شیطانی از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کند در نتیجه به دليل قطع عصب بینایی چشم راستش را از دست می‌دهد و چشمش تنها ازنظر فیزیکی و زیبایی عادی است ولی نابیناست.

طبق گزارش چشم چپ نامبرده نيز تنها یک ونیم درصد قدرت بینایی دارد و برای بازیافت بیناییش درمان و معالجات پزشکی را به ناچار ادامه می‌دهد .

ع. ر

دیدگاهتان را بنویسید