ناصر سلطانی زندانی سیاسی سابق اهل بوکان جان خود را از دست داد

ک.م.م.ک:

سه شنبه ٨م فروردین سال ۱٤۰۲ خورشیدی، ناصر سلطانی زندانی سیاسی سابق بوکان که مدت ۱۲ سال در زندان های مخوف جمهوری اسلامی مورد شکنجه قرار گرفته بود به دلیل رسیدگی نکردن به وضعیت او نبود دارو و پزشک هر دو کلیه خود را از دست داده بود نامبرده بعد از درد رنج فراوان و دست و پنجه نرم کردن با بیماری متاسفانه جان خود را از دست داد.

لازم به زکر است، سالانه تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در پی عدم رسیدگی پزشکی و دارویی و تعلل در اعزام به بیمارستان جان خود را از دست میدهند.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید