احضار و بازداشت محمد قادرپور در پیرانشار

ک.م.م.ک:

بنابر گزارشات دریافت شده؛ یکشنبه ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت محمد قادرپور اهل شهرستان پیرانشار پس از احضار به شعبه اجرای احکام در آن شهر بازداشت و به زندان حکومت ایران در شهر نغده انتقال داده شده است.

باید خاطر نشان کرد؛ نامبرده که پیش تر در تاریخ ۲۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با قرار وثیقه و به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود، از سویه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری حکومت ایران در شهر پیرانشار به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستان به ۲ سال و ۷ ماه و پانزده روز حبس تعزیری محکوم گردیده بود.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید