کرماشان؛ برای یک شهروند حکم زندان و ممنوع الخروج بودن از کشور صادر شد

ک.م.م.ک:

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، سینا کاکی اهل کرماشان به هفت ماه حبس تعزیری و سایر مجازات ها محکوم شد.

شایان ذکر است، وی به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب کرماشان به هفت ماه حبس تعزیری، دو سال ممنوع الخروجی و همچنین دو سال محرومیت از عضویت در تشکل های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

ع . ر

دیدگاهتان را بنویسید