بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در اشنویە

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش رسیدە بە مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، یکشنبە ۲٨ اسفند ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت ایران در اشنویە(شنۆ) یک شهروند بە نام اسعد ارهنی اهل روستای سرگیز از توابع اشنویە را بازداشت کردند.

بنابر گزارش ارسالی، نامبردە بدون ارائە حکم قضایی و در حد فاصل بین روستای سرگیز ـــ اشنویە بازداشت شدە است.

لازم بە ذکر است کە، این شهروند جهت انجام مراحل بازجویی بە یکی از بازداشتگاەهای امنیتی رژیم ایران دراورمیە منتقل شد.

تا لحظە تهیە و نشر این خبر از دلایل بازداشتو اتهامات احتمالی مطروحە علیە این شهروند بازداشتی اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید