سلیمان عبدی از اعضای انجمن صنفی معلمان بازداشت شد

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، سلیمان عبدی عضو انجمن صنفی معلمان كوردستان در شهر سقز و زیوه توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است.

براساس گزارشات؛ نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون ارایه حکم قضای به منزل شخصی نامبرده یورش برده و پس از بازداشت، لبتاب و موبایل وی و خانواده اش نیز ضبط گردیده است.

باید خاطر نشان کرد؛ تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از محل نگهدای نامبرده و شرایط فعلی وی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید