حمله های ادامه دار شیمیایی و سمی به مدارس

ک.م.م.ک:

شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ خورشیدی، به چندین مدرسه در شهرهای مختلف کوردستان از جمله سنندج(سنه)، باغ ملک و آبدانان حمله شیمیایی و سمی شده است.

لازم به ذکر است که طبق گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش باغ ملک مجموعا ۵۴ دانش آموز به علت مسمومیت به بیمارستان منتقل شده اند .

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید